Ana 'brea wii nyra 'nänë

'NÄNË (‑Srüpö dɛplɛ)

Ana 'brea 'nänë #1: Contes de chez nous, DOWLO Némlin Gilbert
  

Ana 'brea 'nänë #2: Contes de chez nous, DOWLO Némlin Gilbert
   
  

     

     

     

‒Wlajü mlɔɔ: Les Quatre Frères, DOWLO Némlin Gilbert 
   

'NÄNË (Nyragbi dɛplɛ)

Ana 'brea 'nänë #1: Contes de chez nous, DJAHI Kogné Michel de Djapadji

   
  

Ana 'brea 'nänë #2: Contes de chez nous, GAGNIE Klé (Doba), DJAHI Kogné Michel (Djapadji), KLAAKE Wê (Doba)   

'Jagaa ‑wlajʋ ‑Tere: Tere, le frère de Jaga, DJAHI Kogné Michel (Djapadji)
  

‑Tigbio nyra fati: Le lièvre et les pintades, DJAHI Kogné Michel
(Djapadji)